بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مکاتبه شماره1400/102591درخصوص نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/102487درخصوص تجویزکامل نسخه نویسی الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/97576درخصوص پذیرش نسخ الکترونیکی

مکاتبه شماره1400/84945درخصوص تجویز داروی لیراگلوتاید(ویکتوزا) ، کارنیتین و دانیستومتری

مکاتبه شماره1400/69017درخصوص نسخه نویسی الکترونیکی

فیلم آموزشی فرآیند نسخه نویسی الکترونیک1400

مکاتبه شماره1400/80699 درخصوص طراحی جدید صفحه ورود به سامانه نسخه الکترونیک

نامه ارسالی به موسسات با موضوع نسخه نویسی الکترونیکی(تجویز دارو،پاراکلینیک وخدمات ) تاریخ 99/04/30

راهنمای ویژه پزشکان

فیلم آموزشی ویژه پزشکان

فرایند اصلی حذف دفترچه بیمه

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش سرپایی

نامه ارسالی به نظام پزشکی به تاریخ 99/01/26

شیوه نامه گروه پزشکان

ابلاغ راهنمای تجویز دارو

راهنمای تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

فرم تجویز داروی پاکلی+تاکسل+آلبومین

فرم راهنمای تجویز داروی انوکساپرین

فرم راهنمای تجویزivig

فرم نظارت برتجویز منطقی دارو

خدمات تشخیصی،درمانی وداروهای بیماران مبتلا به کوید-19

لیست نرم افزارهای دارای تایید صلاحیت

مکاتبه ابلاغ راهنمای تجویز داروهای انسولین و تری پاراتاید

راهنمای تجویز داروی انسولین

راهنمای تجویز داروی تری پاراتاید

ابلاغ مصوبه پوشش بیمه انسولین های لیسپرو و گلولیزین

شیوه نامه پذیرش و رسیدگی به اسناد مراکز درمان معتادین مواد مخدر و روانگردان و سایر مواد صنایی

مکاتبه پیاده سازی کد اصالت تجهیزات پزشکی (سمعک )

دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت هزینه سمعک

راهنمای نحوه ثبت نام سمعک در مراکز فروش

مکاتبه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی

نحوه عملکرد پزشکان داورخانه ها و موسسات پاراکلینیک در نسخه نویسی و نسخه پیچی

فیلم راهنمای ارجاع الکترونیک 1

فیلم راهنمای ارجاع الکترونیک 2

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( نحوه ورود به سامانه )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( دریافت نوبت )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( استعلام شناسه ملی 2 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( انتساب نشان )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی (تجویز نسخه 1 )

فیلم آموزشی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی ( تجویز نسخه 2 )

مکاتبه شماره 1400/26645 درخصوص کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه ، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

مکاتبه شماره 1400/26686 درخصوص کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه ، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک