بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

دستورالعمل نظارت بر مراکز غیرطرف قرارداد

دستورالعمل انعقاد و تمدید قرارداد

دستورالعمل رتبه بندی

دستورالعمل کنترل خریدخدمات سلامت و سقف گذاری بر مراکز سلامت

دستورالعمل نظارت بر مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد و بیمه شدگان

ضوابط و مقررات مربوط به بیمارستان ها

ضوابط و مقررات مربوط به پاراکلینیک ها

ضوابط و مقررات مربوط به داروخانه ها

ضوابط و مقررات مربوط به پزشکان و دندانپزشکان

ضوابط و مقررات مربوط به درمانگاه ها

ضوابط و مقررات مربوط به مراکز جراحی محدود

فیزیوتراپی

دندانپزشکان

داروخانه

پزشکان

پرتوپزشکی

آزمایشگاه

اعتبار دفاتر بیمه

شیوه نامه پذیرش و رسیدگی به اسناد مراکز درمان معتادین مواد مخدر و روانگردان و سایرمواد صنایی

ضوابط اختصاصی خدمات دندانپزشکی فروردین1400

قوانین خدمات دندانپزشکی