بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه اداره
همکف  اطلاعات و نگهبانی  ، دبیرخانه ، سالن اجتماعات
اول اداره بیمه گری و درآمد ، روابط عمومی ، اداره نظارت و ارزشیابی 
دوم  اداره آمار و خدمات رایانه ای ، اداره حراست ، اداره اموراداری 
سوم معاونت بیمه خدمات سلامت ، دفتر مدیریت