بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مدیرکل

مسئول دفتر

 
 
 
 
 

کارشناس آمار

کارشناس حقوقي

کارشناس روابط عمومي

کارشناس ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات

 

اداره حراست

 
 

معاون بيمه و خدمات سلامت

 
 
 

اداره رسيدگي به اسناد پزشکي

اداره نظارت و ارزشيابي

اداره بيمه‌گري و درآمد

معاون توسعه مدیریت

 
 
 

اداره امور اداری

اداره امور مالي

گروه آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات

ادارات بيمه سلامت شهرستان